O nas

Klub Akademia Sztuk Walk SENSHI powstał 14.03.2008r. w Mławie z chęcią propagowania sztuk walki w naszym regionie. Celem Stowarzyszenia jest poprawa rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dbamy o rozwój dyscyplin sportowych w formach sztuk walki. Działamy również w wolontariacie, poprzez m.in. akcje jak: Mały Wojownik czy Bezpieczna Mławianka., Chcemy zachęcić wszystkich do czynnego udziału w rekreacji ruchowej w formie sztuk walki.
Stwarzamy możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu, dbamy o wysoki poziom sprawności fizycznej, wpajamy zasady pielęgnowania takich wartości jak grzeczność, sprawiedliwość, wytrwałość, samokontrola, pokora oraz szacunek.

Na chwilę obecną współpracujemy Polską Federacją Combat Hosinsul, Polskim Zrzeszeniem Taekwondo ITF Choi Jung Hwa, Polską Federacją Kickboxingu oraz ALFA Team Combat System. Współpracujemy również z Komendą Powiatową Policji w Mławie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na mławskich ulicach, włączając się w organizację kursów samoobrony „Bezpieczna Mławianka”

Od stycznia 2014 na mocy porozumienia rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Akademickim Centrum Kształcenia w Mławie ul. Warszawska 52 w zakresie szkolenia uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w systemie walki Combat Hosin-Sul. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Prezesa klubu uczniowie mogą zapoznać się z ciężka służbą w Policji, uczą się technik samoobrony, podstaw prawnych używania przez Policję środków przymusu bezpośredniego oraz technik interwencji policyjnych.

Obecnie prowadzimy zajęcia Taekwondo I.T.F. Kicboxingu oraz Combat Hosin-Sul. Jako jedyni reprezentujemy International Taekwondo Federation w powiecie mławskim. Jesteśmy autorem programu profilaktycznego „Mały wojownik”, który ma uchronić dzieci przed podejmowaniem działań ryzykownych związanych ze zjawiskami patologicznymi takimi jak zażywanie narkotyków, alkoholizmy czy agresja w stosunku do rówieśników. Chcemy pokazać wartość tradycyjnych sztuk walk, które powoli wypierane przez sporty i systemy walki.

Przyłączyliśmy się do kampanii społecznej „Łączy nas sport, nie narkotyki”, która ma na celu pokazanie młodzieży i dorosłym, że zamiast bezczynie czekać na „lepsze jutro” można aktywnie spędzać czas z pożytkiem dla siebie oraz innych. Startujemy w zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych.

Modern Combat Hosin-Sul to system samoobrony oraz walki wręcz opartych głównie na koreańskich sztukach walki, z których wybrano najbardziej przydatne technik samoobrony. System Combat jest bardzo popularny w służbach mundurowych, trenowany również przez osoby cywilne na cyklicznych treningach i kursach. Współpracujemy również w tym zakresie z Polskim Związkiem Instruktorów Służb Mundurowych.

Od 2017 roku klub stał się członkiem najstarszej w Polsce federacji Kickboxingu – International Sport Karate Association (ISKA)