Łączy nas sport nie narkotyki

 

Ogólnopolska kampania Łączy Nas Sport Nie Narkotyki

Szanowni Państwo, zachęcamy do wsparcia ogólnopolskiej kampanii profilaktyki społecznej, pod hasłem „Łączy Nas Sport – Nie Narkotyki” która jest wspólnym, autorskim, projektem Runda Zero Promotioni i Fundacji Sport Active.

Dzisiejsze czasy są pełne zagrożeń czekających na nasze dzieci. Wiele z nich, w młodzieńczym wieku napotyka przeszkody, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Brak im odwagi, wytrwałości, pewności siebie lub po prostu nie są na nie wystarczająco przygotowane. To ogromne wyzwanie dla nas, osób myślących o ich przyszłości.Chcemy jemu podołać ! Kampania Łączy Nas Sport – Nie Narkotyki ma głownie charakter profilaktyczny. Przy udziale znanych sportowców, staramy się zachęcić dzieci do wszelkiego rodzaju aktywności, nie tylko ruchowej, która w przyszłości pozytywnie może wpłynąć na ich światopogląd i być alternatywą do zachowań o charakterze patologicznym.Chcemy rozbudzić w nich pasję w rozwijaniu zainteresowań, potrzebę przełamywania własnych słabości, chęć nauki i zdobywania wiedzy oraz nabytą po przez doświadczenie głęboką wiarę w swoje możliwości. Mamy nadzieję że bogate w doświadczenia będą mogły bezpiecznie przejść przez życie i ominąć czekające na nie wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa.Kampania prowadzona jest poprzez realizację serii zadań, które mają rozbudzić w dzieciach i młodzieży chęć poznawania świata i rozwijania zainteresowań oraz w przyszłości uchronić je przed zachowaniami o charakterze patologicznym.

Naszym najbliższym celem jest powołanie Kadry Sztuk Walki Powiatu Piaseczyńskiego. Ma składać się ona z młodych utalentowanych sportowców z terenu Powiatu Piaseczyńskiego, którym chcemy stworzyć możliwość dalszego rozwoju po przez dodatkowe szkolenie i możliwość udziału w imprezach międzynarodowych. W ten sposób damy im szansę na przygodę ze sportem na światowym poziomie.  Chcemy, aby taka kadra była wzorem do naśladowania dla innych młodych ludzi i zarażała ich pasją do rozwijania siebie i swoich zainteresowań.

W najbliższej przyszłości planujemy także cykl spotkań dzieci i młodzieży  ze znanymi sportowcami, Mistrzami w swoich dyscyplinach, którzy w cyklu wykładów mogliby przedstawić młodym ludziom swój sposób postrzegania świata i tego czym się zajmują. Ponad to, przygotowujemy akcję edukacyjno – profilaktyczną dla młodszych dzieci z udziałem sportowców oraz policji. W ramach wydarzeń sportowych planujemy, aby 7. edycja największych w Polsce zawodów sztuk walki Mazovia Cup International, odbyła się jak w ubiegłym roku pod hasłem naszej kampanii. Wzięło w nich udział około 600 zawodników, a miały miejsce w Tarczynie.

Główne cele kampani:

 • Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym;
 • Profilaktyka przeciw zagrożeniom społecznym;
 • Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym;
 • Wskazanie sportu i sztuk walki oraz innych zainteresowań jako formy samodoskonalenia się i drogi do rozwoju osobowego;
 • Promocja Zdrowia
 • Wzbogacenie społeczności powiatu piaseczyńskiego o wartości i umiejętności płynące z uprawiania sportu.


Realizacja celów poprzez:

 • Zajęcia sportowe;
 • Rozwijanie zainteresowań;
 • Rozwój osobowy;
 • Organizacja wolnego czasu w kontekście sportu, w szczególności sztuk walki (obozy sportowe, zgrupowania, seminaria i eventy sportowe);
 • Spotkania z mistrzami sportu;
 • Zawody w sztukach walki;
 • Aktywowanie młodzieży poprzez wydarzenia sportowe;
 • Działanie w zakresie Akcji społecznych i charytatywnych budujące wizerunek sportowców, jako osoby wartościowe społecznie i godne do naśladowania;
 • Wskazywanie młodzieży mistrzów sportu, jako wzorców godnych naśladowania.

 

Wartości społeczne i indywidualne płynące z uprawiania sztuk walki

Osoby wychowane w duchu sportu czerpią z niego wiele wartości i przenoszą je na przestrzeń życia społecznego, rodzinnego i zawodowego. Sztuki walki, jako jeden z najbardziej wszechstronnych sportów, dają szansę pracy z szeroką grupą odbiorców. W związku z ogromnym wyborem formuł, regulaminów i dyscyplin przyciągają ludzi z różnych środowisk. Są niezwykle atrakcyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, dla uczniów i studentów, którzy marzą o karierze sportowej lub chcą czuć się bezpiecznie, jak i ludzi w średnim wieku, szukających wszechstronnej formy rekreacji ruchowej. Uprawianie tego typu dyscyplin wpływa na poprawę wszystkich cech motorycznych człowieka jak na przykład: siła, szybkość, wytrzymałość i daje możliwość przez długie lata utrzymania sprawności ogólnej na bardzo wysokim poziomie.

Sporty walki dają szansę zagospodarować czas wolny młodym ludziom o zbyt wysokim temperamencie i silnym charakterze, którzy nie odnajdują się na co dzień w regułach z życia społecznego. Osoby takie mają szansę nie tylko uchronić się przed zachowaniami patologicznymi, ale wnieść wiele nowych wartości do swojej społeczności.  Sztuki walki dają szansę szerokiej grupie ludzi na przygodę ze sportem na najwyższym światowym poziomie. W przeciwieństwie do wielu innych dyscyplin, mistrzostwa sportowego nie determinuje jedna konkretna cecha fizyczna jak np. wytrzymałość u lekkoatletów lub siła u sztangistów. W sztukach walki skutecznie rywalizować można dzięki jednej z wielu cech, która może być wiodąca u danego sportowca, na przykład: technika, taktyka, spryt, zwinność, siła, wytrzymałość, a nawet intuicja. Trenowanie sztuk walki wpływa na poczucie bezpieczeństwa, a zdrowa rywalizacja staje się metodą do przełamywania własnych słabości. Uznając sztuki walki za niezwykle wszechstronną i wartościową społecznie dyscyplinę sportu, zdecydowaliśmy się na wzbogacenie naszej społeczności poprzez czerpanie wyżej opisanych wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *